1
Jauns
ziņojums
SIA ARODA CENTRS kopš 1993. gada organizē dažāda veida apmācības un izglītojošos kursus, visas programmas ir licencētas. Kursi un apmācības notiek mūsu telpās, bet vajadzības gadījumā vadam nodarbības arī Jūsu uzņēmuma vai iestādes telpās.
Darbs augstumā
€84.70
€84.70
€84.70

Darbs augstumā

Apgūstiet teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā. Teorija 3 stundas.
Veicam apmācības attālināti vai klātienē
Kursu sākums 22.04.2024. в 13:00
Gaidīsim Jūs!
Uzdot jautājumu
Pieteikties kursiem

Apgūstiet teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā. Teorija 3 stundas.
Veicam apmācības attālināti vai klātienē
Kursu sākums 22.04.2024. в 13:00
Gaidīsim Jūs!

Kursa programma "Darbs augstumā" nodarbinātajiem sniegs nepieciešamās zināšanas un prasmes ar darbā izmantojamo aprīkojumu, lai samazinātu nelaimes gadījumu risku darba vietā, tādējādi neapdraudot nedz savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību, nedz vidi un materiālās vērtības.


Mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.


Par programmu:

LR likumdošanas prasības un Eiropas Savienības direktīvas noteiktās prasības, kas attiecas uz darbu augstumā.

Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā:

  • darba aprīkojumam;
  • mobilam darba aprīkojumam;
  • darba aprīkojumam, kas paredzēts smaguma celšanai;
  • strādājot augstumā, būtiskas prasības sastatnēm, kāpnēm; 
  • kritienu apturēšanas, kritienu ierobežošanas un pozicionēšanas sistēmas, lietotie individuālie aizsardzības līdzekļi;
  • darba devēja pienākumi.

Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli un saziņas ierīces.


Mācību ilgums: 3 stundas (teorija)

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Mēs nodrošinām elastīgu apmācības grafiku.

Kursos zināšanas var apgūt gan latviešu, gan krievu valodā.

0 (0 votes)