1
Jauns
ziņojums
SIA ARODA CENTRS kopš 1993. gada organizē dažāda veida apmācības un izglītojošos kursus, visas programmas ir licencētas. Kursi un apmācības notiek mūsu telpās, bet vajadzības gadījumā vadam nodarbības arī Jūsu uzņēmuma vai iestādes telpās.
Stropētāja kursi
€72.60
€72.60
€72.60

Stropētāja kursi

Iegūstiet teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai strādātu par stropētāju. Teorija 3 stundas. Praktiskā nodarbība pēc vajadzības par papildmaksu.
Tagad jums ir iespēja mācīties attālināti tiešsaistē Skype vietnē vai klātienē .
Kursu sākums 19.04.2024. plkst. 10:00
Gaidīsim Jūs!
Uzdot jautājumu
Pieteikties kursiem

Iegūstiet teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai strādātu par stropētāju. Teorija 3 stundas. Praktiskā nodarbība pēc vajadzības par papildmaksu.
Tagad jums ir iespēja mācīties attālināti tiešsaistē Skype vietnē vai klātienē .
Kursu sākums 19.04.2024. plkst. 10:00
Gaidīsim Jūs!

MK noteikumi nosaka, ka uzņēmumiem ir jānodrošina apkalpojošā personāla apmācības darba aizsardzības jautājumos saistībā ar stropēšanas darbiem, ja darbinieki izpilda bīstamo iekārtu vadības operācijas.


Programmas mērķis:

Apmācīt personu, kuras darbība saistīta ar nostiprināšanu pirms pacelšanas un pārvietošanu. Šie darbinieki piestiprina dažāda tipa kravas pie dažādi tipa celtņiem vai līdzīgām iekārtām, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un sakrauj iesaiņotas kravas lidostās, ostās, tirgotavās, noliktavās, fabrikās un rūpnīcās. Izglītības process dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes izvēlēties nepieciešamās iekārtas, ierīces, palīgierīces un instrumentus atbilstoši pārvietojamās kravas gabarītiem, svaram, veidam; ievērot kravu celšanas, pārvietošanas un nokraušanas kārtību; ievērot transporta līdzekļu iekraušanas un izkraušanas kārtību; pārbaudīt kravas satvērējierīces; strādāt ar celtspējas tabulām; ievērot darba drošības noteikumus.


Kursa programma:

  • Normatīvie akti, darba drošības noteikumi un tehniskā dokumentācija darbam ar stropēšanas ierīcēm;
  • Kravas satveršanas ierīces, palīgierīces, to pārbaude, defektu noteikšana un kravas satvērējierīču brāķēšana;
  • Celtņu maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm, maksimālais celšanas augstums, kravas pārvietošanas ātrums dažādās kustības plaknēs;
  • Kravu veidi, darbs ar īpašām kravām, kravu izvietošanas shēmas;
  • Kravas celšanas un nolaišanas paņēmieni;
  • Darba drošības noteikumi. Drošības zīmes un darbvietās lietojamie roku signāli;
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi;
  • Rīcība nelaimes gadījumos.
  • Noslēguma pārbaudījums


Mācību ilgums: 3 stundas 

Iegūstamais dokuments: SertifikātsMēs nodrošinām elastīgu apmācības grafiku.

Kursos zināšanas var apgūt gan latviešu, gan krievu valodā.

0 (0 votes)