1
Jauns
ziņojums
SIA ARODA CENTRS kopš 1993. gada organizē dažāda veida apmācības un izglītojošos kursus, visas programmas ir licencētas. Kursi un apmācības notiek mūsu telpās, bet vajadzības gadījumā vadam nodarbības arī Jūsu uzņēmuma vai iestādes telpās.
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju apkalpošanas operatora kursi
€60.00
€60.00
€60.00

Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju apkalpošanas operatora kursi

Iegūstiet teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai strādātu par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju apkalpošanas operatoru. Teorija 3 stundas. Praktiskā nodarbība pēc vajadzības par papildmaksu.
Veicam apmācības attālināti Skype vietnē
Kursu sākums 1.12.2021. plkst.10:00
Uzdot jautājumu
Pieteikties kursiem

Iegūstiet teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai strādātu par cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju apkalpošanas operatoru. Teorija 3 stundas. Praktiskā nodarbība pēc vajadzības par papildmaksu.
Veicam apmācības attālināti Skype vietnē
Kursu sākums 1.12.2021. plkst.10:00

Latvijas likumdošanā noteikts, ka cilvēku celšanai paredzētais pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai, tai skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē (MK noteikumos Nr.137 „ Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība ” (pieņemti 16.02.2010.)). Darbu ar cilvēku celšanai paredzētais pacēlāju atļauts veikt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem.


Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par pacēlāja pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar pacēlāju.


Kursa programma:

  • Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
  • Pacēlāju klasifikācija, atbilstības novērtēšanas prasības
  • Cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji, to veidi, pacēlāju stabilitātes pamatprincipi
  • Pacēlāju reģistrācija, pārbaude un ekspluatēšanas atļauja
  • Bīstamie faktori cilvēku pacelšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
  • Darba organizācija 
  • Prasības apkalpojošam personāla kvalifikācijai
  • Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi

 

Mācību ilgums: 3 stundas 

Iegūstamais dokuments: Sertifikāts


Dokumenti:

- iesniegums

- fotogrāfija 3 x 4 cm, tikai pirmreizējai apmācībai

- esošā apliecība atkārtotai atestācijai


Mēs nodrošinām elastīgu apmācības grafiku.

Kursos zināšanas var apgūt gan latviešu, gan krievu valodā.

0 (0 votes)