1
Jauns
ziņojums
SIA ARODA CENTRS kopš 1993. gada organizē dažāda veida apmācības un izglītojošos kursus, visas programmas ir licencētas. Kursi un apmācības notiek mūsu telpās, bet vajadzības gadījumā vadam nodarbības arī Jūsu uzņēmuma vai iestādes telpās.
Kursi Hidrauliskā manipulatora operators
€72.60
€72.60
€72.60

Kursi Hidrauliskā manipulatora operators

Organizējam un vadam kursus, programma licencēta. Kursantus, kuriem nav praktisko apmācību iespējas, nodrošinam prakses vietu.
Tagad jums ir iespēja mācīties attālināti tiešsaistē vai klātienē. Zvaniet un pierakstieties jau tagad.
Kursu sākums 08.12.2023. plkst.12:30
Gaidīsim Jūs!
Uzdot jautājumu
Pieteikties kursiem

Organizējam un vadam kursus, programma licencēta. Kursantus, kuriem nav praktisko apmācību iespējas, nodrošinam prakses vietu.
Tagad jums ir iespēja mācīties attālināti tiešsaistē vai klātienē. Zvaniet un pierakstieties jau tagad.
Kursu sākums 08.12.2023. plkst.12:30
Gaidīsim Jūs!

Lai strādātu ar hidraulisko manipulatoru to operatoriem ir jābūt apmācītiem un sertificētiem. Ik gadu hidrauliskā manipulatora operatoram ir jāiziet atkārtota atestācija un jāpagarina apliecības derīguma termiņš.


Kursa mērķis:


Apgūt teorētiskās zināšanas par hidromanipulatora darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu


Kursa programma:


Hidromanipulatori, to uzbūve, vadība. Drošības ierīču izvietojums un nozīme;

Hidromanipulatori to veidi, stabilitātes pamatprincipi un speciālais aprīkojums;

Maksimālā celtspēja um maksimālais celšanas augstums;

Droši darba paņemeni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi;

Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

Darba drošības noteikumi;

Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;

Praktiskā braukšana.

Noslēguma pārbaudījums.


Izsniedzamajs dokuments: Sertifikāts.

4.5 (12 votes)