1
Jauns
ziņojums
SIA ARODA CENTRS kopš 1993. gada organizē dažāda veida apmācības un izglītojošos kursus, visas programmas ir licencētas. Kursi un apmācības notiek mūsu telpās, bet vajadzības gadījumā vadam nodarbības arī Jūsu uzņēmuma vai iestādes telpās.
Sastatņu montāžas un demontāžas speciālista kursi
€84.70
€84.70
€84.70

Sastatņu montāžas un demontāžas speciālista kursi

Apgūstiet zināšanas sastatņu montāžas un demontāžas plānu izstrādē, ņemot vērā darba drošības pasākumus un sastatņu pareizas lietošanas principus.
Teorija 2,5 stundas. Iegūstamais dokuments - apliecība.
Veicam apmācības attālināti vai klātienē.
Kursu sākums 04.03.2024. plkst.15:00
Gaidīsim Jūs!
Uzdot jautājumu
Pieteikties kursiem

Apgūstiet zināšanas sastatņu montāžas un demontāžas plānu izstrādē, ņemot vērā darba drošības pasākumus un sastatņu pareizas lietošanas principus.
Teorija 2,5 stundas. Iegūstamais dokuments - apliecība.
Veicam apmācības attālināti vai klātienē.
Kursu sākums 04.03.2024. plkst.15:00
Gaidīsim Jūs!

Izglītības programma piemērota darbiniekiem ar priekšzināšanām par sastatņu montāžu un demontāžu Ministru kabineta noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"


Programmas mērķis:

  • zināšanas par sastatņu montāžu saistītos reglamentējošos normatīvos aktos un standartos;
  • zināšanas par sastatņu elementu atbilstību drošības prasībām, ņemot vērā paredzētos būvniecības darbus; 
  • izstrādāt sastatņu montāžas-demontāžas plānu;
  • novērtēt sastatņu stiprību un stabilitāti;
  • noteikt darbu veikšanai atbilstošu aizsardzības aprīkojumu apguvusi izglītības programmas mērķos uzskaitītās teorētiskās un praktiskās zināšanas.


Par programmu:

  • Sastatņu lietošanas reglamentējošie normatīvie akti, Latvijas standarti, lietošanas instrukcijas, tehniskā dokumentācija
  • Sastatnes, to veidi. Sastatņu montāžas, demontāžas plānu izstrāde. Drošības prasības attiecīgo sastatņu montāžas, demontāžas vai pārveides laikā. Sastatņu stiprības un stabilitātes novērtēšana, pieļaujamā slodze. Pasākumi, kas novērš cilvēku vai priekšmetu krišanas iespēju. Darba aizsardzības pasākumi, ja laikapstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo sastatņu drošību
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un lietošana, veicot sastatņu montāžas vai demontāžas darbus. Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli. Rīcība nelaimes gadījumos


Mācību ilgums: 2,5 stundas 

Iegūstamais dokuments: Apliecība


Mēs nodrošinām elastīgu apmācības grafiku.

Kursos zināšanas var apgūt gan latviešu, gan krievu valodā.

0 (0 votes)